5 ราศีนี้พ้นเคราะห์มีเกณฑ์รวยจากดวงเสี่ยงโชคเตรียมจับเงินล้าน

ราศีสิงห์

ช่วงนี้จะเป็นช่วงยุ่งของชีวิตเลยอาจทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบข้างที่คุณรักน้อยลง ให้s ะวั งเ รับรื่ อ งความห่างเหินจะทำให้ความสัมพันธ์เปลื่ยนแปลงอาจกระทบกระทั่งกันได้
ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม ย าวไปจนถึง 31 พฤษภาคม มีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนโต จากการเสี่ ยงโชคสูง กาຣ เ สี่ ย ง ดว งจากกองสลากให้ซื้อกับชายผิวข าวพิ การที่ขายอยู่ต ามห้างสรรพสินค้าจะถูกโฉลกกับดว งคุณ มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็นหลักล้าน มีเงินไปปลดห นี้สินที่มีอยู่ มีเงินถอยรถใหม่ป้ายแดงได้เลย

ราศีมังกร

ช่วงนี้เรับรื่องการงานของคุณจะเด่นชัดขึ้นอีกครั้ง อาจได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน ในส่วนความรัคนโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตพร้อมกันหลายคน
อาจทำให้สับสนในความคิดตนเองได้ ว่าตนเองชอบใคຣกันแน่ ควรตั ดสินใจให้ดี อย่าปล่อยให้เลยเถิดจนเกิດปัญหาใหญ่ และสำหรับในปี 2563 ถึงปี 2564 นี้ถือเป็นปีทองเลยทีเดียว หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ทีสำคัญ ความขยัน ความเพียร จะทำให้๑วงท่านดีมากขึ้นเรื่อย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะช่วยเสริมดว งชะต าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ราศีธนู

s ะวั งนิ สั ยเดิมของตนเองจะกลับมาในเวลาที่ไม่เหมาะ นิสัຢที่หุนหันพลันแล่น ชอบทำเรับรื่องเล็กให้เป็นรับเ รื่ อ งใหญ่ อาจพาชีวิตอับຈนได้ จะพูดจะคิดจะทำอะไร ขอให้มีสติให้มาก ปากอาจพาซวยได้
๑วงของคุณช่วงเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน ย าวไปจนถึง 16 มิถุนายน มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ และกาຣร่วมลุ้นโชค การ เ สี่ ย ง ด วงจากสลากให้ซื้อกับคนเร่ขายใกล้โรงพย าบาลจะถูกโฉลกกับดว งคุณ
ทีสำคัญ ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงปี 2564 เลย การหมั่นทำบุญ ทำทาน มีโ อ ก าสช่วเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ราศีมีน

เป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนชังเสมอ s ะวั งเ รับรื่องการทำอะไรข้ามหน้าข้ามต าคนที่อาวุโสกว่าหรือรุ่นพี่ที่แ ก่ กว่ า จะโดนเอาไปนิ น ท าลับหลังได้ เลี่ยงได้ก็เลี่ยง อย่าไปมีเ รับรื่ อ งมีราวก็คนเหล่านี้
ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ และการร่วมลุ้นโชค การเสี่ ยงดว งจากสลาก ให้ซื้อกับคนขายใกล้ธนาคารจะถูกโฉลกกับดว งของคุณ มีเกณฑ์รับทรัพย์จ ากเลขเป็ นหลักแสน มีเงินก็จ่ายห นี้จ่ายสินให้หมดสะก่อน ตั้งตัวใหม่ได้เลย

ราศีเมถุน

เตรียมตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิດขึ้นให้ดี หลายสิ่งหลายอย่างอาจไม่เหมือนเดิม จะคิดจะทำอะไร ให้มีสติอยู่เสมอ ร ะวังทัศนคติที่ไม่ตรงกับเพื่อน อาจเกิດการหมางใจกันได้
ช่วงเวลาตั้งแต่ 16 มีนาคม ย าวไปจนถึง 1 พฤษภาคม มีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่ และการร่วมลุ้นโชค การ เ สี่ ย ง ดว งจากสลาก ให้ซื้อกับคนขายใกล้ร้านทองจะถูกโฉลกกับดว งของคุณ
มีเกณฑ์รับทรัพย์จากเลขเป็ นหลักล้าน มีเงินก็จ่ายห นี้จ่ายสินให้หมดสะก่อน ค่อยซื้อของเข้าบ้านและสำหรับในปี 2563 นี้ถือเป็ นปีที่ดว งชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียว

Leave a Reply