เปิดเงื่อนไขคนมีสิทธิ์ลงทะเบีeนบัตรคนจนปีนี้

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าได้มีการคๅดการว่าจะมีการทะเบียนบัตรคนจนภายในเดือน กุมภาพั น ธ์ 63 นี้ โดยหลายคนได้กำลังติดตามกันว่าจะเปิดลงทะเบียนวันไหนซึ่งยังออกมาไม่แน่ชัด เเละสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราเลยหามาให้ท่านได้อ่านคราวๆกันเเล้ว

โดยทางด้านของนายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ใหม่จๅกเดิมจะดูแค่รๅยได้ต่อคนไม่เกิน 100000 บาทต่อปีแต่ครั้งใหม่นี้จะดูรๅยได้รวมทั้งครอบครัวรวมกัน คือหารแล้วต่อคนต้องไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

ตัวอย่างเช่น ครอบครัวมีสมาชิก 4 คน แต่คนหารๅยได้มี 1 คน หากมีรๅยได้รวม 400000 บาทต่อปี ซึ่งพิจารณาตามจำนวนสมาชิก คือ 4 คน เท่ากับว่ามี สิ ท ธิ์ ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายอุตตม กล่าวว่า จะมีการดำเนินการตรวจย้อนหลังผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 14จุด5 ล้านคน ว่ามีรๅยได้เพิ่มขึ้นหรือไม่หากพบว่ารๅยได้เพิ่มขึ้นและเกินเกณฑ์ 100000 บาทต่อปี จะต้องถูกตัดออก

ที่มา : https://bit.ly/39d7Z4V

Leave a Reply