เยาวชนอาข่า ขึ้นดอยร้องเพลง รำลึก พ่อหลวง รัชกาลที่ 9

เวลา 07.30 น. วันที่ 12 ต.ค. เด็กนักเรียนเยาวชนและชนเผ่าบ้านหลังเขาเผ่าอาข่าบ้านดอยสะโง้ ม.7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นัดรวมกลุ่มกันประมาณ 50 คน แต่งกายชุดประจำเผ่าอาข่าที่บริเวณด้านล่างจุดชมวิวบนยอดดอยสะโง้ ร่วมกันทำความดีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 เดินขึ้นยอดดอยสะโง้แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสทะเลหมอกในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมร้องเพลงอาข่าอ่าดาส่องผ่า(เจ้าพ่อหลวง) แสดงความอาลัยน้อมรำลึกถึงในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9

 

Loading...

นายอาพี สะโง้ อายุ 53 ปี ผู้ประสานงานกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนบ้านหลังเขากล่าวว่าการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มนักเรียนและเยาวชนบ้านหลังเขาดอยสะโง้ ร่วมกันทำความดีโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 เดินขึ้นดอยและร้องเพลงถวายเป็นพระราชกุศลทำดีเพื่อพ่อให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาพักผ่อนบนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนดอยสะโง้ได้ชมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9ทั้งนี้ มาจากแรงบันดาลใจที่ครั้งหนึ่งในปี 2522 หรือเมื่อ 40 ปีที่แล้วขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอยสะโง้ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯมาที่โรงเรียนและตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องเขียนจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเป็นความปลาบปลื้มอย่างที่สุดในชีวิตและได้เก็บภาพนั้นแขวนไว้ที่บ้านทุกวันนี้หมู่บ้านดอยสะโง้มีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านได้ทรงนำทุกอย่างมาให้ชาวอาข่าทั้งพืชทั้งผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวมาให้ปลูกและทรงนำโครงการหลวงมาตั้งที่บ้านสะโง้รับซื้อพืชสวนจากชาวบ้านดอยสะโง้

 

เราอยู่บนหลังเขาพ่อของเราขึ้น ฮ.ตามหา คอยดูแลทุกข์สุขเสมอมาถึงแม้ไกลแต่ใจนั้นยังใกล้ชิดอยู่ตามเขาภูมิลำเนาแสนไกลพ่อเสด็จฯไปทั่วทุกทิศไทยลูกรู้ดี พ่อทรงทำเพื่อเมืองไทย พ่อจากไป เสียใจสุดซึ้ง พ่อเป็นที่พึ่งของคนหลังเขา ในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันที่พ่อจากพวกเราไป พระองค์สถิตอยู่ในใจพวกเราเสมอ วันนี้พวกเรามาที่นี้ต้องการมาแสดงความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 พ่อของพวกเราและพวกเราจะทำทุกปีนายอาพี กล่าว.

Leave a Reply