ร่วมอนุโมทนา มหาบุญครั้งใหญ่ “ลุงชูรส” ถวายที่ดิน 80 ไร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ทองอินทร์

บุญเกิดยามหลับบุญก็เกิดขึ้น

Loading...

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ เพจพฤษภาคม ๒๕๕๒ น. สพ.วชิรวราภรณ์ปรมาจารย์วัดพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแด่หลวงปู่ทองอินทร์บุรีปุ๐ไร่เศษ

พร้อมระบุข้อความคุณชูคำคุณวรรณวิภาคุณาคำพร้อมครอบครัวคุณภูดิศศรัณย์ประภากรคุณปาลินีย์ทวีพิพัฒน์พร้อมครอบครัวอำเภอลองจังหวัดแพร่รวมประมาณ ๘๐ไร่เศษ

รูปปั้นพระมหากษัตริย์และผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันเตรียมพื้นที่สำหรับการขุดต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าวดังกล่าวมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมงานร่วมงานสัมนาบุญครั้งใหญ่กับครอบครัวของคุณป็นที่ดินอันยิ่งใหญ่นี้

อานิสงส์การปกครองที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนาศาสนาจักจักได้เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการปรับปรุงการทำบุญด้วยบุญบารมีให้มากขึ้น
ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ

๓ มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔ ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์


๕ ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖ ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
ไพศาล


๗ มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘ มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙ จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ


๑๐๐ เกิดในดินแดนแห่งความเป็นเอกเทศและเป็นที่ดินที่เป็นที่ต้องการของคนหลายคนเราจะไม่
ต้องเร่รอนไม่อดอยาก
๑๑ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสัมมาอาชีพประกอบตามปรารถนาเป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้าปลูกพืชผลเจริญงอกงาม


๑๒๒เป็นกุศลคืนชีพก่อให้เกิดการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินถูกเขาโกงหรือเกิดมาไม่ได้

ขอขอบคุณแสดงความคิดเห็นวัดประชาคมวนารามป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong

Leave a Reply