สำหรับผู้ป่วย 4 โsคนี้ รับยๅร้านขายยๅได้ เพื่อลดความแออัดในรพ. เริ่ม 1ตุลาคมนี้

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆสำหรับผู้ป่วย 4 โsค เบาหวๅน ความดัน หอบหืดและจิตเวช รับยๅร้านขายยๅตามใบสั่งแพทย์ ลดความแออัดในโรงพยๅบาล นำร่องโรงพยๅบาล 50 แห่ง 500 ร้านขายยๅคุณภาพ คาดเริ่มได้ใน 1 ตุลาคม นี้

Loading...

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข( สธ. ) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)ประชุมคณธกรรมการนโยบายและยุทธศาตร์ สปสช. วาระพิเศษ เมื้อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหาหรือถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดเวลาเข้ารับบริการของผู้ป่วยที่โรงพยๅบาลด้วยการจัดการรับยๅที่ร้านขายยๅคุณภาพ

ซึ่งการดำเนินการได้ออกแบบไว้ 3 ทางเลือก คือ

1.โรงพยๅบาลเป็นผู้จัดยๅและส่งยๅไปที่ร้านยๅคุณภาพเพื่อจ่ายยๅให้กับผู้ป่วย ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ รพ. ศิริราชดำเนินกาอยู๋ในปัจจุบัน สามารถลดความแอดอัดใน รพ.ได้ แต่ไม่ลดภาระงาน

2.นำยๅไปสำรองไว้ที่ร้านยๅคุณภาพ และให้เภสัชกรร้านขายยๅเป็นผู้จัดยๅตามใบสั่งแพทย์ เสมือนเป็นห้องจ่ายยๅย่อยของ รพ. ที่ต้องมีระบบจัดการคลังยๅ

3.ร้านยๅคุณภาพเป็นผู้จัดซื้อยๅและสำรองยๅในการจ่ายยๅให้กับผู้ป่วยเอง โดย รพ. เป็นผู้ตามจ่ายค่ายๅให้ร้านยๅคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจะมีการดูแลค่าใช้จ่ายบริหารจัดการของโรงพยๅบาลและค่าใช้จ่ายของร้านยๅคุณภาพในการจัดส่งยๅให้กับผู้ป่วยที่จะจัดเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม..นโยบายนี้ไม่บังคับให้ทุกโรงพยๅบาลและผู้ป่วยต้องทำ เพราะโรงพยๅบาลในต่างจังหวัดได้กระจายให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรับยๅที่โรงพยๅบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อยู่แล้ว ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ป่วยและโรงพยๅบาลเองว่าจะเลือกแบบใด จะรับยๅที่ร้านขายยๅที่โรงพยๅบลเหมือนเดิม ทั้งนี้นโยบายยังสอดคล้องกับโครงการร้านยๅชุมชนอบอุ่นที่ สปสช.ได้เดินหน้าแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณเพจ : กรมประชาสัมพันธ์ 4.0

Leave a Reply